Prva srpska MOODLE konferencija

Prva regionalna (zapadnobalkanska) i istovremeno prva srpska Moodle Moot konferencija, održaće se 10. decembra 2011. godine u Beogradu, na Medicinskom fakultetu, ulica Dr Subotica 8.

Organizatori skupa su Moodle mreža Srbije i Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Skup će okupiti eminentne stručnjake iz regiona koji će sa učesnicima podeliti svoja iskustva u korišćenju i nadogradnji ove popularne platforme za elektronsko učenje, kao i njenoj integraciji sa drugim obrazovnim rešenjima.

Osim predavanja po pozivu, planirano je nekoliko izlaganja koja će predložiti zainteresovani učesnici, u sekciji "Primer dobre prakse" u kojoj će se dalje razmenjivati iskustva u radu sa različitim verzijama sistema, interesantnim dodacima i dr. Cilj skupa je razmena iskustava u korišćenju sistema Moodle, kao i druženje i povezivanje korisnika u regionalnu Moodle mrežu.

Učešće na skupu je besplatno, a mogu se prijaviti svi oni koji u svom radu koriste ili razvijaju Moodle (tzv. Moodleri) kao sistem administratori, programeri, ali i nastavnici i drugi krajnji korisnici.

Registracija učesnika (otvorena do 1. decembra) i više detalja o skupu dostupni su na sajtu Moodle mreže Srbije:

http://www.reticulum.org

Na istoj adresi će se do kraja novembra naći i program skupa sa tačnom satnicom izlaganja.