Međunarodna konferencija iz nastave matematike CADGME

Međunarodna konferencija iz nastave matematike

 

CADGME

(Computer Algebra and  Dynamic Geometry Systems in Mathematical Education)

 

održava se na  Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu od 22. do 24. juna 2012. godine.

 

            Konferencija iz nastave matematike se održava svake dve godine i ovo je četvrta po redu. Prva je održana 2007. godine u   Mađarskoj u Pečuju, druga u Austriji u Hagenbergu kod Linca, a treća u Češkoj Hluboki kod Šeških Buđenivica.

 

Cilj Konferencije  CADGME  je  osavremenjivanje nastave sa naučnog i stručnog aspekta, sa posebnim osvrtom na primenu dinamičkih softvera na razvoj matematičkog mišljenja.

 

            Predviđa se učešće preko 70 inostranih naučnika i nastavnika (Mađarska, Austrija, Rumunija, Bugarska, Albania, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenia, Grčka, Nemačka, Česka, Poljska, Slovačka, Litvanija, Francuska, Velika Britanija, Švedska, Belgija, Holandia, Italija, Turska, SAD, Japan, Španija, Meksiko) i 80  domaćih naučnika i nastavnika, koji se bave upotrebom računara u nastavi matematike iz svih krajeva naše zemlje.

 

            Otvaranje Konferencije je u petak 22.06.2012. u 9:45 u Amfiteatru Mihajlo Pupin na Departmanu za matematiku  i infomatiku, a otvoriće je dekan PMF-a, prof. dr Neda Mimica Dukić.