Konferencija Multidimenzionalni aspekti učenja i podučavanja u nastavi prirodnih nauka

Pedagoški fakultet u Somboru, 3. i 4. oktobra organizuje međunarodnu konferenciju "Multidimenzionalni aspekti učenja i podučavanjau nastavi prirodnih nauka i matematike".

Predviđeno je pet plenarnih izlaganja od strane međunarodnih stručnjaka iz pomenutih naučnih oblasti: Marisa Mikelini sa Univerzitet iz Udina, Josip Sliško sa Fakulteta Benemerita, Meksiko, Stevan Jokić, Institut za nuklearne nauke, Sesil de Oson, Univerzitet Pariz, ...