Kongres studenata tehnike Južne Evrope

Udruženje studenata tehnike Evrope-BEST (Board of European Students of Technology) je apolitička i neprofitna studentska organizacija. Sastoji se od 95 lokalnih grupa na istom broju Univerziteta u 33 zemlje Evrope. Lokalna grupa BEST Novi Sad je jedna od njih.

 

Svaka od ovih lokalnih grupa stvara mogućnosti za mobilnost i lično napredovanje studenata tehnike i tehnologije širom Evrope putem kurseva i inženjerskih takmičenja. Jedan od glavnih ciljeva BEST-a je unapređivanje studenata kao i povećavanje internacionalne i multikulturalne svesti.

 

Ove godine BEST Novi Sad organizuje "Kongres studenata tehnike Južne Evrope", koji će se realizovati u periodu od 17.10. - 20.10.2013. na Testeri nedaleko od Novog Sada. 

 

Projekat je od velikog značaja kako za novosadski Univerzitet, tako i za grad Novi Sad i Srbiju, jer je internacionalnog karaktera i okuplja oko 60 studenata sa osam južnoevropskih univerziteta (iz Novog Sada, Beograda, Budimpešte, Vesprema, Temišvara, Zagreba, Mostara i Ljubljane).  


Kongres studenata tehnike Južne Evrope je trodnevni događaj, u kome će 60 studenata, kroz razne treninge, predavanja na temu neformalnog obrazovanja i diskusione grupe, steći iskustva u radu na internacionalnom nivou u multikulturalnoj sredini kao i uvid u aktuelne teme koje okupiraju studentski život na univerzitetima Južne Evrope. Glavni cilj ovog projekta je stvaranje mladih lidera kroz razvijanje veština za rad na međunarodnom nivou i njihovo upoznavanje sa vodećim kompanijama regiona kao što je Marbo Product, koja u radu koriste moderna dostignuća tehnologije i inovativne procese. Zahvaljujući našem generalnom sponzoru, Marbo Productu kao i programu Youth in Action, budućim inžinjerima regiona je omogućen ovaj projekat.

 

Za više informacija posetite: http://bestns.org.rs/ ili http://bestns.org.rs/rm2013/!