Tri međunarodne konferencije povodom 50 godina Seminara za analizu i osnove matematike

           Departman za matematiku i informatiku, Departman za mehaniku i Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena Univerziteta u Novom Sadu proslavljaju 50 godina Seminara za Analizu i osnove matematike koji sa uspehom vodi sve ove godine Akademik Bogoljub Stanković. Organizatori su Akademik Stevan Pilipović i prof. dr Miloš Kurilić sa PMF-a kao i Akademik  Teodor Atanacković sa FTN-a.

 

            Ovim povodom organizuju se tri međunarodne konferencije na Departmanu za matematiku i informatiku PMF, sa oko 120 učesnika i predavačima iz Italije, Austrije, Rusije, Francuske, Hrvatske, Velike Britanije, Kanade, Belgije, Finske, Švedske, Amerike, Madjarske.

 

            Svečani govor o samom Seminaru održaće Akademik Olga Hadžić u sredu, 5. septembra, u 17:30    u Amfiteatru "Mihajlo Pupin" na Departmanu za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4.

 

Konferencije :

 

Topics in PDE, Microlocal and Time-frequency Analysis (S. Pilipović),

od 3. do 8. septembra,  pocetk u 9:30 u  Amfiteatru "Mihajlo Pupin" (75 učesnika)

 

Contemporary Problems of Mechanics and Applied Mathematics (T. Atanacković),

od 3. do 6. septembra, pocetk u 9:30 u  Amfiteatru "Mihajlo Pupin" (27 učesnika)

 

Mathematical Logic and General Topology (M. Kurilić),

od 5. do 8. septembra, početak u 9:30 u Sali 65 (25 učesnika)

 

            Organizaciju su podržali Srpska akademija nauka i umetnosti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

 

Detaljnije informacije su dostupne na: http://tcm2012.pmf.uns.ac.rs/