KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA

PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - FISEC 14


Studentsko udruženje zaštite životne sredine RIO sa Univerziteta u Novom Sadu organizuje PRVU MEĐUNARODNU STUDENTSKU KONFERENCIJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - FISEC 14 koja će se održati od 14. do 16. novembra tekuće godine u prostorijama Univerziteta u Novom Sadu.