Konferencija YISAC2016

Prirodno-matematički fakultet je domaćin međunarodne konferencije 23th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry, YISAC2016, koji će se održati od 28. juna do 1. jula 2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu i u  Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu.

 

Konferencija je posvećena mladim istraživačima, pre svega PhD i MSc studija, koji svoje postignute rezultate iz fundamentalne i primenjene analitičke hemije mogu predstaviti u vidu saopštenja i usmenog izlaganja.

 

Aktuelne informacije u vezi YISAC2016 možete pronaći na sajtu:

 

http://www.dh.uns.ac.rs/old/yisac/index.html