Konferencija "U vezi sa tržištem"

Konferencija “U vezi sa tržištem” će biti održana 24. februara 2012. godine u hotelu Moskva u Beogradu.

 

Konferencija je posvećena jednoj od trenutno najaktuelnijih društvenih tema u našoj zemlji – povezanosti sistema visokog obrazovanja i tržišta rada. Tema je osetljiva i aktuelna, sa naglaskom na dugoročnoj strategiji i društveno odgovornom delovanju svih zainteresovanih strana.  

Koristim ovu priliku da pozovem predstavnike Vašeg fakulteta da prisustvuju ovom važnom događaju.  

Više informacija o konferenciji možete naći u prezentaciji u prilogu, kao i na web strani www.fusionatconference.com