Konferencija "Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića"

Udruženje "Milutin Milanković", u saradnji sa većim brojem naučnih, obrazovnih i državnih institucija, organizuje Konferenciju "Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića".

Konferencija se održava 14. septembra na Građevinskom fakultetu u Beogradu.