IV MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

     Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „dr Milena Dalmacija“ u ime sećanja na tragično preminulu koleginicu docenta dr Milenu Dalmaciju ogranizuju IV Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“.

 

     Četvrti memorijalni skup će se održati u petak i subotu, 1-2. aprila 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Sali za sednice 14/V na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

 

Glavne teme ovogodišnjeg skupa biće:

 

  • Voda
  • Vazduh
  • Zemljište
  • Sediment
  • Upravljanje otpadom
  • Održivi razvoj

 

            Skup će se održati kao nastavak tradicije započete 2013. godine, i po prvi put traje dva dana. U znak sećanja na Milenu, predavanja po pozivu na četvrtom memorijalnom skupu održaće dobitnici nagrade „docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala značajan naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine, dr Gordana Vuković, dr Milena Lakićević i dr Jelena Prodanović. Pored navedenih predavanja, rezultate svojih istraživanja prezentovaće mladi naučnici i istraživači, čiji su radovi prihvaćeni od strane naučnog odbora skupa.

 

     Drugo obaveštenje IV Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“ se nalazi na linku:

http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/nauka/konferencije.php?ID=1