IV MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ ogranizuju IV Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“.

IV Memorijalni naučni skup će se održati 1-2. aprila 2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3. 

 

VIŠE INFORMACIJA NA LINKU:

http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/nastava/konferencije.php?ID=1