ZAVRŠNA KONFERENCIJA IPA PROJEKTA

U subotu  25. aprila, u 10 sati, na Departmanu za matematiku i informatiku, Trg Dositeja  Obradovića 4, a u okviru projekta "Non-Standard Forms of Teaching Mathematics and Physics:

Experimental and Modeling Approach—MathPhys-Bridge" održaće se završna konferencija IPA projekta Pannonian Mathematical Мodelling, a u čast sećanja na profesorku Mirjanu Stojanović.

 

Ovaj projekat povezuje nastavu matematike i informatike sa  fizikom, hemijom i ostalim prirodnim naukama. 

 

Glavni ciljevi su:

 

- Razvoj i širenje "ne-standardnih", "ne- tradicionalnih" oblika nastave matematike sa posebnim osvrtom na srednju školu i fakultet.

Projekat je počeo u decembru pre dve godine i uskoro se završava. Ukupna sredstva su oko 160 000 Eura, od čega je Srbija dala 65 000 Eura.

Sajt projekta je: http://www.dmi.uns.ac.rs/ipa/index.html#!home

 

Očekuje se preko 150 učesnika iz zemlje i regiona: Mađarske, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Slovačke, Hrvatske, Crne Gore, Austrije, Italije, Turske, Nemačke.

Rukovodilac projekta sa srpske strane je prof. Arpad Takači, a sa mađarske strane prof. Janoš Karšai, sa Bojai Instituta, Univerziteta u Segedinu.

 

Nakon toga su planirana predavanja u skolpu redovnih priprema za studije matematike i informatike, koja će održati prof. Miloš Rackovic i prof. Đurđica Takači.