Info dan o efikasnijem korišćenju programa Marija Sklodovska-Kiri

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja u saradnji sa  Univerzitetom u Beogradu  i Evropskom komisijom - Generalnim direktoratom za obrazovanje i kulturu, organizuje 13. decembra 2016. godine (u zgradi Univerziteta u Beogradu) info dan u okviru kampanje posvećene efikasnijem korišćenju programa Marija Sklodovska-Kiri (MSCA) u zemljama pridruženim članicama Programa Horizont 2020.

 

Cilj ovog skupa je poboljšanje učešća istraživača iz R. Srbije u podnošenju uspešnih projektnih prijava.

MSCA  predstavlja važan segment stuba „Izvrsna nauka“ (Excellent Science) u okviru programa Horizont 2020 i obezbeđuje sredstva za istraživače u svim fazama karijere (early stage researchers & experienced researchers).

Kroz nekoliko tipova specifičnih akcija (ITN, RISE, IF, COFUND) moguće je osvajanje preko 6 milijardi evra do 2020 godine.

 

Više detalja o MSCA možete videti na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

 

Program rada se nalazi u prilogu, a obavezna elektronska registracija učesnika je moguća putem linka:  

https://msca-association.teamwork.fr/