III MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „dr Milena Dalmacija“ u ime sećanja na tragično preminulu koleginicu docenta dr Milenu Dalmaciju ogranizuju III Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“.


            Treći memorijalni skup će se održati u sredu, 1. aprila 2015. godine, od 10:00-16:00 časova, u Sali za sednice 14/V na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

 

Centralne teme ovogodišnjeg skupa biće:

 

  • Primena novih materijala u oblasti zaštite životne sredine
  • Remedijacija zagađenih lokaliteta – primeri dobre prakse
  • Razvoj i demonstracija inovativnih tehnologija za pripremu i prečišćavanje vode
  • Monitoring u oblasti zaštite životne sredine

Skup će se održati kao nastavak tradicije započete 2013. godine. U znak sećanja na Milenu, predavanja po pozivu na trećem memorijalnom skupu održaće dobitnici nagrade „docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala značajan naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine - dr Milica Jović, dr Vesna Vasić, dr Dragana Tomašević Pilipović i dr Đurđa Kerkez. Pored navedenih predavanja, rezultate svojih istraživanja prezentovaće mladi naučnici i istraživači čiji su radovi prihvaćeni od strane naučnog odbora skupa.

 

U sklopu programa skupa, u 12 časova u izložbenom paviljonu Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, ul. Dr Zorana Đinđića 1, otvoriće se izložba studentskih radova realizovanih u okviru Konkursa za idejno arhitektonsko rešenje kapele posvećene nastradalim studentima. Konkurs je raspisan od strane Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija", a realizovan u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Prilikom otvaranja izložbe, dodeliće se nagrada studentima autorima najboljih radova. Postavka izložbe će trajati do 3. aprila, a nakon toga će se preseliti u Galeriju “Đura Kojić”, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića br. 6, IV sprat.