II MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „dr Milena Dalmacija“ u ime sećanja na tragično preminulu koleginicu docenta dr Milenu Dalmaciju ogranizuju II Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“.

Drugi memorijalni skup će se održati u utorak, 1. aprila 2014. godine, u vremenu 10:00-15:00 časova, u sali za sednice 14/V na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.