Međunarodna konferencija IBSC 2016 na PMF-u.

U rektoratu novosadskog Univerziteta i amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta, od 19. do 21. septembra održaće se Međunarodna konferencija The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016), posebno atraktivna za mlade naučnike kojima se pruža  prilika  da na međunarodnom skupu izlože rezultate svojih istraživanja.


 Ova se Konferencija održava svake dve godine i pečat je dugogodišnjeg partnerstva između Univerziteta Princ of Songkla iz Tajlanda i Univerziteta u Novom Sadu.

IBSC 2016 je zajednički poduhvat ove dve svetski proiznate institucije, koji stvara forum za umrežavanje , nudi nove ideje i dostignuća i doprinosi ukupnom napretku u oblasti bionauka.

 

Izabrane teme, kao cilj konferencije imaju razmenu znanja, ekspertiza, rezultata i novih ideja, od fundamentalnih i industrijskih istraživanja do   inovativnih pristupa u rešavanju ključnih izazova sa kojima se društvo suočava .