Poziv za učešće u Lab surfing skupu, Beograd, 11-12. marta 2014. u okviru Empowering Young Explorers (EYE) FP7 projekta

Empowering Young Explorers (EYE) je projekat 7. Okvirnog programa Evropske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), čiji je regionalni koordinator za Zapadni Balkan Elektrotehnički fakultet u Beogradu, a nacionalni koordinator Fakultet tehničkih nauka.

 

Poziv se odnosi na Lab Surfing skup koji će se održati u Beogradu, 11-12. marta 2014. godine sa tematskim fokusom na Smart, green and efficient. Pravo prijave imaju svi mladi istraživači – doktori nauka sa post-doktorskim stažom ne dužim od šest godina. Rok za prijave je 16. februar 2014. godine. 


EYE projekat ima za cilj da izgradi evropsku zajednicu sačinjenu od visoko potencijalnih mladih istraživača različitih profila. Projekat EYE će istraživačima pomoći da realizuju svoj istraživački potencijal kao i njihovu sposbonst da razviju nove i buduće tehnologije. Dalje, projekat će podsticati stvaranje novih revolucionarnih ideja tako što će omogućiti umrežavanje i saradnju istraživača širom Evrope .

 

Opšti ciljevi projekta:

 

     - da poboljša sposobnost mladih istraživača da razviju nove i alternativne ideje

     - da pomogne mladim istraživačima da svoje ideje pretvore u projekte

     - da izgradi evropsku zajednicu visoko potencijalnih mladih istraživača različitih profila

    - da pomogne mladim istraživačima da izgrade multidisciplinarnu mrežu istraživačkih kontakata koja će ih  pratiti kroz njihovu karijeru

 

Tematski je EYE projekt orijentisan ka informaciono-komunikacionim tehnologijama (ICT), ali pregled mladih istraživača ne treba da bude ograničen samo na doktore nauka u ICT već znatno šire, jer se upravo očekuje da će mnogi predlozi projekata koji će se iskristalisati kroz EYE da budu multidisciplinarni (usmereni ka primenama ICT u različitim oblastima).  Svi evidentirani mladi istraživači će biti u mogućnosti da se preko platforme NOVA uključe u projekat sa svojim predlozima i da budu kotinualno informisani o propozicijama projekta, događajima od interesa, procedurama koje treba da slede, drugim pristiglim prijavama, itd.

 

Na osnovu recenzija pristiglih predloga iz regiona, poštujući zastupljenost po naučnim oblastima i državama, programski odbor će izvršiti selekciju predloženih ideja mladih istraživača koje će se prezentovati na Lab Surfing skupu u Beogradu.

 

Po okončanju Lab Surfing skupa izvršiće se selekcija najboljih predloga/timova koji će biti predloženi za panevropsku Blue Sky konferenciju (u prvom ciklusu u Budimpešti, maj 2014). Deo predloga projekta koji su na rang listi neposredno izvan odabranog skupa predloga biće upućen da nezavisno konkuriše za učešće na Blue Sky skupu.  Nakon Blue Sky skupa u Budimpešti najbolji timovi/predlozi uputitiće se na Inkubator skup u Metz-u, Francuska u avgustu 2014. Ista sekvenca skupova će se ponoviti u drugom ciklusu (Lab Surfing u Zagrebu, Blue Sky u Pragu, Inkubator u Metz-u).

 

Na sledećem linku ćete pronaći sve neophodne informacije vezane za Call for participation in Lab Surfing workshops:

http://fet-eye.eu/belgrade-mar-2014