Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2012

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema devetu međunarodnu studentsku konferenciju "BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA - BIMUN 2012", koja će se održati u Beogradu od 15. do 18. marta 2012. godine. Na skupu će učestvovati studenti društvenih nauka iz celog sveta.

BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih licnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa).

Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama. Učesnici kao delegati razrađuju strategiju, pripremaju rezolucije, pregovaraju i rešavaju konflikte, u skladu sa procedurom UN.

"BIMUN 2012" biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije, regiona i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

"Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2012" obuhvatiće simulacije zasedanja sledećih organa UN na navedene teme:

SAVET BEZBEDNOSTI: "Situacija u Libiji"

SAVET BEZBEDNOSTI - Krizni komitet: "Situacija na Bliskom istoku: izraelsko-palestinski konflikt"

GENERALNA SKUPŠTINA - II komitet: "Održivi razvoj - put ka zelenoj ekonomiji"

SAVET ZA LJUDSKA PRAVA: "Ljudska prava i korupcija u jugoistočnoj Evropi"
KOMITET ZA SVETSKU BAŠTINU UNESKA: "Svetska baština i identitet kultura"

BIMUN Junior/ Prvi komitet GENERALNE SKUPŠTINE"Terorizam i međunarodna bezbednost - situacija u Avganistanu".

Na Konkurs za "BIMUN 2012" mogu se prijaviti studenti i postdiplomci fakulteta društvenih nauka (starosti do 29 godina), koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune Aplikacioni formular i napišu motivaciono pismo (do 250 reci). 

Broj mesta je ograničen - prijavite se na vreme!

Prijavljivanje: od 05. novembra 2011. do 25. januara 2012. godine.

Za dalje informacije o konferenciji BIMUN 2012 i proceduri prijave za odredjeni komitet, posetite sajt: www.bimun-unaserbia.org .

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Belgrade-International-Model-United-Nations-B-I-M-U-N/136484779776775

YouTube: http://www.youtube.com/user/BIMUNunaserbia

Twitter: https://twitter.com/#!/bimun_unaserbia