Nagrada "DR ZORAN ĐINĐIĆ"

Danas je svečana dodela nagrada "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka, Specijalna nagrada "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za sveukupni doprinos nauci i Nagrada za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini.

Dobitnici ovogodišnjih nagrada su:

 

Godišnja nagrada "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača za 2016. godinu" u Vojvodini: doktorand Aleksandar Tot, Prirodno-matematički fakultet.

 

Godišnja nagrada "Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka" za 2016. godinu u Srbiji: Anđelija Milić, Filozofski fakultet u Nišu, Departman za filozofiju, za odbranjen master rad na temu: "Odnos života i smrti sa budnošću i usnulošću u Heraklitovoj filozofiji".

 

Specijalna nagrada "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za sveukupni doprinos nauci: dr Branislav Šojić, Tehnološki fakultet.

Nagrada najboljem studentu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini: Vidak Raičević, student master studija na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na PMF-u.

 

Podsećamo, pre dve godine, dobitnik ove nagrade je bio takođe sa PMF-a, Dejan Orčić, a ostali dobitnici sa našeg fakulteta su:

 

Dr Ivana Ivančev-Tumbas, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, 2004. godine.

Dr Igor Dolinka, Departman za matematiku i informatiku, 2006. godine.

Dr Miloš Stojaković, Departman za matematiku i informatiku, 2008. godine.

Dr Dušan Mrđa, Departman za fiziku, 2009. godine.

Dr Jovana Nikolov, Departman za fiziku, 2014. godine.

 

Čestitke svim dobitnicima!