USPEH NA KONFERENCIJI ZA MLADE HEMIČARE

MSc Pavle Jovanov, student druge godine PhD studija na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, UNS i rukovodilac Laboratorije za tehnologiju,kvalitet i bezbednost hrane-FINSLab,

osvojio je prvo mesto na međunarodnoj konferenciji "19th Young Investigator' s Seminar on Analytical Chemistry" (YISAC, 27-30. jun 2012.) u Novoj Gorici,  u Sloveniji.

 

 Iz sedam zemalja naše šire regije sa više Univerziteta (Austrija, Italija, Poljska, Češka, Hrvatska, Srbija, Slovenija) oko 50 mladih istraživača  su  u vidu usmenih izlaganja prezentovali postignute rezultate na svojim PhD studijama iz fundamentalne i primenjene analitičke hemije. 

 

Na osnovu glasanja svih prisutnih mladih analitičara i njihovih profesora-mentora tri najbolja rada su:

 

  1. Pavle Jovanov, Valéria Guzsvány*, Mladen Franko, Sanja Lazić, Bojana Šarić, Vojislav Banjac, Ljubiša Šarić: Optimisation of dispersive liquid-liquid microextraction method for determination of clothianidin insecticide in honey samples using liquid chromatography equipped with diode array detector  (Univerity of Novi Sad)
  2. Sabine Kokarnig, Doris Kuehnelt, Kevin Francesconi*: An HPLC/ICPMS method for time-efficient determination of selenium metabolites in human urine (KFU, Grac)
  3. Iva Urbanova, Lenka Husakova, Jitka Sramkova, Kristyna Charvatova, Jaroslav Hobza*: Inorganic elemental analysis of identification taggants by F-AAS (University of Pardubice)

 

Idejni tvorci ovog skupa pre skoro dvadeset godina su bili prof. dr Kurt Kalcher sa Karl Franzens Univerziteta u Gracu i dr Božidar Ogorevc, sa Nacionalnog hemijskog instituta iz Ljubljane, koji su i danas aktivni učesnici konferencije. Do sada je Konferencija YISAC bila održana u Gracu, Ljubljani, Veneciji, Pardubicama, Sarajevu, Zagrebu, Novom Sadu i Novoj Gorici.

 

Zanimljivost ove konferencije je to da već 19 godina postoji jedno osnovno pravilo: kotizacije se ne naplaćuju! YISAC je namenjen mladim istraživacima i njihovim mentorima i pomaže im da dobiju priliku za usmeno izlaganje i diskusiju svojih rezultata na engleskom jeziku pred međunarodnim auditorijumom, i da se bolje upoznaju, kako sa svojim kolegama iz regije, tako i sa zemljom, gradom i univerzitetom domaćina. Praksa je već pokazala da takva poznanstva vremenom znaju da prerastu u značajne regionalne međunardone saradnje.

 

Dvadeseta jubilarna YISAC konferencija biće održana u Mariboru, u Sloveniji!