PMF-ovci osvojili nagrade Fondacije Nenad M.Kostić

      Profesor Nenad M.Kostić sa Univerziteta Teksas A&M, Komers, SAD već  deset godina svojim fondom pomaže nauku i nastavu u Srbiji. Fond je osnovan 2002. godine i do sada je nagrađeno oko 20 diplomskih radova, među njima nekoliko, kao najboljih, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

           

          Inače, profesor Nenad M.Kostić, diplomac je beogradskog Univerziteta koji od 1978. godine  radi u Americi, gde je 1982. godine i doktorirao. Više od 20 godina radio je na Iowa State University, a trenutno je profesor hemije na  Texas A&M University at Commerce. Autor je više stotina štampanih naučnih radova iz bioneorganske hemije i dopisni je član SANU.

           

     Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke razmatrao konkursne materijale prispele na konkurs za najbolje diplomske i master radove odbranjene u periodu od 1. aprila 2011. do 31. marta 2012. godine. Na konkurs se prijavilo 11 diplomiranih studenata. Članovi Upravnog odbora i predsednik Fonda, precizno vagajući i diskutujući vrednosti svakog kandidata i svakog diplomskog i master rada, odlučili su da ove godine nagrade ukupno tri diplomca.

          

      Prvu nagradu  je dobio  Marko V. Rodić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, za master rad ”Sinteze i strukture kompleksa nikla(II) sa S-metilizotiosemikarbazonom 2-acetilpiridina“, inače, dobitnik i nagrade CheckMark fondacije za ovu godinu. Drugu nagradu dobili su Filip S. Šibul, takođe sa sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, za diplomski rad ”Uticaj ekstrakta vrsta roda Rumex na produkciju metabolita arahidonske kiseline“ i Miloš V. Matković, sa istog fakulteta, za master rad ”Sinteza i antiproliferativna aktivnost novog analoga tiazofurina sa 2’-dodekanamido izosternom grupom” .

 

        Dodela nagrada i diploma počeće u četvrtak, 31. maja 2012. godine, tačno u 12 časova, u sali za sednice (prvi sprat) Hemijskog fakulteta u Beogradu (Studentski trg 12-16).