Nagrada za profesorku Maju Pech

Dr Maja Pech, vanredni profesor na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, je u poslednjih nekoliko godina u više navrata bila gostujući profesor na Institutu za Algebru Univerziteta za Tehnologije u Drezdenu, Nemačka.

 

Za svoj nastavni rad dr Maja Pech je prošlog meseca dobila nagradu studenata za najuspešniji kurs u kategoriji naprednih kurseva. U obrazloženju nagrade stoji: "Dr Maja Pech je u letnjem semestru 2016.

godine držala nastavu na visokom nivou, pri čemu naročito želimo da istaknemo njen master kurs iz Opšte algebre u kojem je težište stavljeno na Remzijevu teoriju.Posebno naglašavamo dobar izbor zadataka i angažovano držanje vežbi, koje su doprinele boljem razumevanju sadržaja predstavljenih na predavanjima, kao i dobro pripremljenu skriptu za pomenuti kurs."