Nagrada za životno delo profesoru Bikitu

Četvorica redovnih profesora sa Novosadskog univerziteta, prof. Milan Antonić sa Medicinskog fakulteta, prof. Slavko Kevrešan sa Poljoprivrednog, prof. Ilija Ćosić sa Fakulteta tehničkih nauka i prof. Ištvan Bikit, sa Departmanaza fiziku, PMF-a, dobitnici su nagrade za životno delo.

 

Nagradu dodeljuje Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

 

Profesoru Biktu nagrada za životno delo je pripala iz oblasti prirodno-matematičkih nauka.

 

Čestitamo svim laureatima.