PRESTIŽNA NAGRADA NAŠEM NAUČNIKU

Na XVI godišnjoj skupštini IUPAC sekcije za analitičku hemiju, odnosno odbora za rastvorljivost i ravnotežne konstante (Subcommittee on Solubility and Equilibrium Data), odlučeno je da ovogodišnju Franzosini nagradu dobiju dr Slobodan Gadžurić sa našeg fakulteta i dr Magdalena Bendová iz Češke.

Da nagrada stiže u prave ruke, svedoči svestrani i kontinuirani naučni doprinos dr Gadžurića radu odbora i Solubility Data projektu pod pokriveteljstvom IUPAC (Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju). Nagradu je uručila dr Clara Magalhães, predsednica odbora u nemačkom gradu Karlsrue na međunarodnom simpozijumu Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes na kojem je dr Slobodan Gadžurić održao predavanje po pozivu.


Nagrada je ustanovljena 1988. godine i nosi ime po prerano preminulom naučniku Paolo Franzosiniju sa Univerziteta Pavia u Italiji. Dodeljuje se mladim i istaknutim naučnicima koji se bave ravnotežnim procesima i svojim istraživanjima doprinose razvoju i unapređenju IUPAC sekcije za analitičku hemiju i Solubility Data projekta.

 

Dr Slobodan Gadžurić, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu je doktorirao u Francuskoj na Université de Provence, a iz kasnije saradnje sa kolegama iz Francuske i Poljske je proizašao IUPAC projekat čiji je i ko-rukovodilac. Njegovi istraživački interesi su usmereni ka zelenoj hemiji i ispitivanju novosintetisanih zelenih rastvarača – jonskih tečnosti, njihovoj primeni u analitičkim tehnikama, konzervaciji i restauraciji umetničkih dela, sistemima za skladištenje energije i forenzičkim metodama. O zapaženim rezultatima rada govori i podatak da je objavio 52 naučna rada u vrhunskim međunarodnim časopisima, učestvovao na mnogobrojnim savetovanjima i kongresima i bio mentor pri izradi 50 diplomskih i master radova studenata PMF kao i jedne odbranjene doktorske disertacije.

 

Dobitnici IUPAC nagrade dr Slobodan Gadžurić (Srbija) i dr Magdalena Bendová (Češka) sa predsednicom odbora dr Clarom Magalhães iz Portugalije Dobitnici IUPAC nagrade dr Slobodan Gadžurić (Srbija) i dr Magdalena Bendová (Češka) sa predsednicom odbora dr Clarom Magalhães iz Portugalije