Marko Đurakić, sa Departmana za biologiju i ekologiju, sigurnim korakom napred

Marko Đurakić, asistent na zoologiji, Departmana za biologiju i ekologiju, kao koautor, objavio rad  časopisu IF=14.787, sa afilijacijom UNS FS DBE.

Evo i linka http://sysbio.oxfordjournals.org/

 

Marko je asistent na predmetima Uporedna anatomija i Sistematika hidrata, a ocena koju je dobio od svojih studenata je 9.34.