Akademiku Vukadinu Leovcu za rođendan

Posebna čast je ovih dana ukazana Akademiku, profesoru doktoru, Vukadinu Leovcu. Radi se o priznanju internacionalnog karaktera – iz štampe je izašla specijalna sveska istaknutog međunarodnog časopisa „Polyhedron“ u čast 70. rođendana ovog cenjenog naučnog radnika. 

 

Akademik prof. dr Vukadin M. Leovac je rođen 1943. godine u Glisnici kod Pljevalja. Nakon završetka pljevaljske gimnazije, završio je Filozofski fakultet u Novom Sadu. Na Institutu za hemiju PMF-a u Novom Sadu radio je neprekidno od 1970. godine, a u zvanju redovni profesor je od 1989. U penziju je otišao 2011. godine. Poznat je i cenjen kao predavač i dao je vidan doprinos edukaciji nastavnog i naučnog podmlatka ne samo u Novom Sadu, već i u drugim centrima. Danas, iako je u penziji, aktivno učestvuje u naučnim istraživanjima i jedan je od retkih koji se u njegovim godinama i dalje bavi eksperimentalnim radom.

 

Profesor Leovac je u toku više od 40 godina rada, dao izuzetan doprinos kako našoj, tako i svetskoj nauci. Dobitnik je brojnih domaćih nagrada i priznanja, među kojima su i Nagrada za najcitiranijeg naučnog radnika UNS, kao i Nagrada za životno delo, koju dodeljuje Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine.

Naslovna strana časopisa Naslovna strana časopisa