Jelena Molnar Jazić dobitnica Dunavske nagrade za mlade istraživače

Docentkinja Jelena Molnar Jazić sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, laureatkinja je Dunavske nagrade za mlade istraživače, kao predstavnik Republike Srbije.

 

Ovu prestižnu nagradu 2011. godine kreiralo je Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije (Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy-BMWFW) u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu (Institute for the Danube Region and Central Europe-IDM) u čast pojedinaca koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnom radu sa naglaskom na Dunavski region.

 

Nagrada se dodeljuje 14 mladih istraživača, jednom u svakoj državi, članici Strategije Evropske unije za Dunavski region.

 

Podsećamo, docentkinja Sonja Kaišarević sa Departmana za biologiju i ekologiju bila je dobitnica ove nagrade za 2014. godinu.