Uručena Dunavska nagrada za mlade istraživače

Na Univerzitetu u Kremsku u Austriji, na svečanosti održanoj 9. novembra u okviru godišnjeg skupa Dunavske rektorske konferencije, doc. dr Jeleni Molnar Jazić dodeljena je Dunavska nagrada za mlade istraživače  kao  predstavnici  Srbije.Ovo  prestižno  međunarodno  priznanje  kreirali  su  2011.  godine Federalno  ministarstvo  za  nauku,  istraživanja  i  ekonomiju  Austrije  i  Institut  za  Dunavski  region  i Centralnu Evropu (Institute for the Danube Region and Central Europe – IDM) sa namerom da ukažu čast pojedincima koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnim aktivnostima od velikog značaja za Dunavski region,  navodi  se  u  saopštenju  Univerziteta  u  Novom  Sadu.Laureati  Dunavske  nagrade  za  mlade istraživače (Danubius Young Scientist Award) su 14 mladih istraživača, po jedan iz svake države koja učestvuje  u  Strategiji  Evropske  unije  za  Dunavski  region  (Austrija,  Bosna  i  Hercegovina,  Bugarska, Hrvatska,  Češka  Republika,  Nemačka,  Mađarska,  Moldavija,  Crna  Gora,  Srbija,  Slovačka  Republika, Slovenija,  Rumunija  i  Ukrajina).

Osnovni  kriterijumi  za  izbor  kandidata  i  kandidatkinja  bili  su  naučna izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, zatim relevantnost teme naučnog rada za pitanja od značaja za Dunavski region, kao i značaj naučnog rada kandidata izvan nacionalnih granica.