PMF-ov projekat protiv bakterije Helicobacter pylori proglašen primerom dobre prakse

     Bakterija Helicobacter pylori je uzročnik 85% čireva u digestivnom traktu i glavni faktor rizika karcinoma želuca, od koga u Vojvodini godišnje umre 400 ljudi, tako da je pronalaženje novog leka koji bi se koristio u prevenciji nastanka ove bolesti od izuzetnog značaja. Trenutno dostupna antibiotska terapija protiv ove bakterije ima brojne nedostatke, te otud i potreba da se razvijaju novi lekovi.

     

     Pre 18 meseci je  u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija, odobren projekat HELICO, u kome učestvuju Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Biološki istraživački centar Mađarske Akademije nauka (BRC) iz Segedina. Menadžer projekta je dr Neda Mimica Dukić, dekan i redovni profesor PMF u Novom Sadu. Evropska unija finansira ovo istraživanje, a dodeljena bespovratna sredstva iznose skoro 160 hiljada Eur.

      

      U okviru HELICO projekta izolovano je i hemijski okarakterisano mnogo esecijalnih ulja i patentirana je nova formulacija leka, a to je prvi korak ka proizvodnji i masovnoj upotrebi. Kupljena je moderna oprema za Laboratoriju ze ćelijske kulture, sa akcentom na opremu za ispitivanje ekspresije gena. Kupovinom ove opreme PMF je stekao bolje uslove za istraživanje, edukaciju studenata i konkurisanje za nove međunarodne i domaće naučne projekte.

 

     Projekat HELICO, čiji je nosilac PMF, a rukovodilac Neda Mimica-Dukić, odabran je kao primer dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje, kao jedini sa Univerziteta u Novom Sadu.