Dunavska nagrada dr Sonji Kaišarević

Konkurs za Dunavsku nagradu za mladog istraživača (Danubius Young Scientist Award) za 2014. godinu raspisuju Federalno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Austrije (BMWF) i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IMD), sa namerom da mlade istraživače podrže u njihovim naučnim aktivnostima koje su u direktnoj vezi sa Dunavskim regionom.

 

Nagrada se dodeljuje mladim naučnicima iz svake od zemalja članica Dunavskog regiona (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Moldavija, Nemačka, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajna). Iznos nagrade je 1.200 EUR za svakog dobitnika.

 

Dunavska nagrada je ustanovljena 2011. godine od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i istraživanje Austrije (BMWF) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IMD) i dodeljuje se  pojedincima sa izuzetnim naučnim dostignućima u vezi sa Dunavskim regionom.

 

Ove godine, osnivači Dunavske nagrade uveli su i posebnu nagradu za mlade istraživače.

 

Kandidate za Dunavsku nagradu za mladog istraživača predlože njihova matična ustanova. Univerzitet može nominovati najviše jednog kandidata. Međunarodni žiri eksperata ocenjuje i selektira pristigle kandidature.

Prvorangirani kandidati iz svake od zemalja učesnica Strategije Evropske unije za Dunavski region (EUSDR) biće pozvani na ceremoniju dodele Dunavske nagrade, koja će se održati u Austriji.

 

Dr Sonja Kaišarević, docent doktor bioloških nauka, zaposlena na Departmanu za biologiju i ekologiju

Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dobitnik prestižne Dunavske nagrade za mladog istraživača za 2014. godinu („Danubius Young Scientist Award“ 2014).

 

Čestitamo!

 

dr Sonja Kaišarević dr Sonja Kaišarević