URUČENA DUNAVSKA NAGRADA

Dunavska nagrada za mladog istraživača za 2014. godinu („Danubius Young Scientist Award“ 2014). je 25. juna 2014., je na svečanoj ceremoniji u Beču uručena dr Sonji Kaišarević, kao i ostalim nagrađenim mladim naučnicima iz zemalja Dunavskog regiona. Nagrada je uručena u okviru trećeg po redu Foruma o strategiji EU za Dunavski region, na kome je dr Kaišarević imala i izlaganje.

 

Nagradu su dodelili Federalno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Austrije (BMWF) i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IMD), sa namerom da mlade istraživače podrže u njihovim naučnim aktivnostima.

 

 

Podsećamo, Konkurs za Dunavsku nagradu za mladog istraživača (Danubius Young Scientist Award) za 2014. godinu raspisuju Federalno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Austrije (BMWF) i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IMD), sa namerom da mlade istraživače podrže u njihovim naučnim aktivnostima koje su u direktnoj vezi sa Dunavskim regionom, ustanovljena je 2011. godine. Nagrada se dodeljuje mladim naučnicima iz svake od zemalja članica Dunavskog regiona (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Moldavija, Nemačka, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajna). Iznos nagrade je 1.200 EUR za svakog dobitnika. Kandidate za Dunavsku nagradu za mladog istraživača predlože njihova matična ustanova. Univerzitet može nominovati najviše jednog kandidata. Međunarodni žiri eksperata ocenjuje i selektira pristigle kandidature. Dr Sonja Kaišarević, docent doktor bioloških nauka, zaposlena na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 

Napomena:

Fotografija - copyright:(c) BMWFW Austria/Willibald Haslinger