DEJANU ORČIĆU ĐINĐIĆEVA NAGRADA

Pokrajinska vlada je Godišnju nagradu "DR ZORAN ĐINĐIĆ ZA MLADOG NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA" dodelila docentu dr Dejanu Orčiću sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Čestitamo!

dr Dejan Orčić dr Dejan Orčić