Dodeljene nagrade "CheckMark Ger van Meel" fondacije

Fondacija za unapređenje hemijskih nauka u Srbiji "CheckMark Ger van Meel" i ove godine je dodelila nagrade za najbolje teze sa dodiplomskih i diplomskih-master studija u 2010 godini.Konkurs je trajao do 15. aprila, 2011. godine, a nagrađeni su studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu:

Igor Šimanji, za master rad "Alternativni rastvarači za pasivno solarno zagrevanje: amonijum nitrat N metil formamid"- prva nagrada.

Anka M. Džigurski, student master studija na biohemiji za rad "Sinteza i antiproliferativna aktivnost bromidnih izostera (+)-goniofufurona"- druga nagrada.  

Marija Savić, student master studija na molekularnoj biologiji za rad "Uticaj jačine elektromagnetog polja na funkcionalnu sposobnost K562 ćelija u kulturi" – treća nagrada.  

Nagrade će biti dodeljene polovinom maja tokom posete predstavnika CheckMarka Republici Srbiji.