JOŠ JEDNA NAGRADA ZA PMF

        Fondacija CheckMark-Ger van Meel osnovana je na inicijativu dr Branka Kolarića i Ger van Mell-a (vlasnik CheckMarka ) u leto 2007. godine. Kompanije koje učestvuju u programu su Astellas, Solvay Pharmaceuticals, Teva, Organon, Shell, SGS kao i univerziteti poput: Twente School of Management i Avans Hogeschool. Fondacija promoviše i stimuliše fizičkohemijske, hemijske i biohemijske nauke i obrazovanje u Srbiji, a pruža izuzetne mogućnosti za usavršavanje srpskih studenata u holandskim kompanijama. Takođe, angažovana je na prikupljanju dodatnih sredstva ili opreme koju donira fakultetetima kako bi se poboljšala praktična nastava za studente diplomskih studija i svake godine razmatra najbolje načine da se planovi sprovedu u delo.

 

         Svake godine, fondacija organizuje izbor najboljih diplomskih i master teza u oblasti hemije, a tradicionalno, studenti novosadskog PMF-a bivaju nagrađeni, te je tako i ove godine jedna od nagrada došla na PMF.

           

            Filip Šibul doktorand sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine sa radom "Ekstrati vrsta roda Polygonum kao inhibitori biosinteze eikozanoida", osvojio je drugu nagradu. Prva nagrada će biti dodeljena Ani Tošić sa Hemijskog fakultet u Beogradu, a treća ide Aleksandri Stojiljković na beogradski Fakultet za fizicku hemiju.

 

           Filip Šibul završio je osnovne studije 2011. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, obrazovni profil Biohemičar), sa prosečnom ocenom 9,46, nakon čega je za svoj diplomski rad osvojio nagradu Kostićevog fonda za 2012. godinu. Master studije biohemije je završio 2012. godine, sa prosečnom ocenom 10,00, nakon čega je svoje školovanje nastavio na doktorskim studijama biohemije na Prirodno-matemtaičkom fakultetu u Novom Sadu, gde se trenutno bavi istraživanjima u oblasti hromatografije prirodnih proizvoda. Koautor je dva saopštenja na međunarodnim konferencijama i jednog na nacionalnom skupu. Član je Mense Srbije i Srpskog hemijskog društva.

           

          S obzirom na to da  su radovi prijavljeni ove godine bili vrlo kvalitetni, još četiri studenta je nagrađeno Sertifikatom izvrsnosti: Stela Murenji, Siniša Popov i Tamara Tomin sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu i Jelena Papan sa Hemijskog Fakulteta, Univerzitet u Beogradu.


             Svečano uručenje nagrada, uz prezentaciju radova održaće se 24. oktobra na
Hemijskom fakultetu u Beogradu.