ZAVRŠETAK RADA RADIONICE ZA OBUKU KADROVA U MEDIJIMA ,,GOVORITI I PISATI O NAUCI’’

     Generalni direktor Radio-televizije Vojvodine, gospodin Siniša Isakov i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, prof. Neda Mimica Dukić, kao i prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. Milica Pavkov Hrvojević, rukovodilac Projekta Radionice,

 

u zgradi Radio Novog Sada, u subotu 15. decembra  2012 u 13:00,  

 

obraćanjem i dodelom sertifikata polaznicima Radionice ,,Govoriti i pisati o nauci’’ obeležiće završetak ove tronedeljne obuke namenjene novinarima koji već rade u medijima ili se pripremaju da to postanu. Radionicu ostvaruju Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, organizator Projekta Radionice  i RUV –Radio-televizija Vojvodine, suorganizator. Projekat je podržao i finansijski pomogao Centar za promociju nauke.

    

     Radionica ima za cilj da doprinese unapređenju onih znanja koje treba da poseduju novinari naučnih rubrika i programa i povećanju prisutnosti sadržaja iz nauke i o nauci u medijima.

 

    Program Radionice ostvaren je kroz tri intenzivna kursa „Nauka i mediji“, „Od teme o nauci do ostvarenja“ i „Naučni intervju“ i individualni, mentorski rad sa polaznicima. Završni radovi polaznika objavljuju se u okviru posebnog serijala naučne emisije „Dijaloga kultura“ Radio Novog Sada u njenom redovnom terminu.  Prva emisija  emituje u nedelju, 16. decembra 2012. u 23 sata.  Posle emitovanja biće dostupne posetiocima Podkasta Radio-televizije Vojvodine http://feeds2.feedburner.com/DijalogKultura-Radio-televizijaVojvodine, kao i Sajta PMF-a http://www.pmf.uns.ac.rs/o_fakultetu/mediji/naucni_program_radio_novi_sad_dijalog_kultura