Univerzitet Donja Gorica organizuje četiri Regionalne letnje škole na Cetinju

Univerzitet Donja Gorica ove godine na Cetinju organizuje četiri Regionalne letnje škole.

Regionalne letnje škole:
- „Finansije i tržište kapitala“, i
- „Informatika i statistika“,
se održavaju u periodu od 28.06. – 05.07.2015. godine.

Regionalne letnje škole:
- „Poljoprivreda i zdrava hrana“, i
- „Turizam i kultura“,
se održavaju u periodu od 03.07. – 10.07.2015. godine.

Letne škole namijenjene su studentima II i III godine studija, kao i studentima specijalističkih i magistarskih studija.

 

Rokovi za prijavljivanje su navedeni, zajedno sa svim detaljima, u samom prilogu o specifičnoj letnjoj školi.

 

Ovde prilažemo programe Regionalnih letnjih škola, sa detaljima u vezi sa organizacijom i održavanjem, kao i prijavu za školu.

Svi zainteresovani svoju prijavu podnose na imejl adrese kontakt osoba koje su navedene u dokumentu svake pojedinačne letnje škole.

 

Studenti koju budu prihvaćeni za školu biće obaviješteni u roku od tri dana od krajnjeg dana za prijavu, koji je naveden u Programu Regionalne letnje skole.