UČENJE NA SVAKOM MESTU I U SVAKO VREME

   Celoživotno, konstantno učenje je jedini način da pomognemo sebi i okruženju u kom živimo, da održimo korak sa budućnošću i boljim, kvalitetnijim i zdravijim životom. Učenje tokom celog života je neophodno i neizostavno u savremenom društvu i predstavlja novi sistem obrazovanja kome se posvećuje sve veća pažnja. Ova fiozofija nije novijeg datuma; drevna društva širom sveta, oduvek su isticala potrebu za stalnim učenjem i napredovanjem. Danas u 21. veku, ovakav način razmišljanja je neophodnost i pravilo.

 

   Značajan obrazovni projekat u kom učestvuje Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao jedna od 67 partnerskih institucija iz 35 evropskih zemalja ima naziv "Budućnost obrazovanja i celoživotnog učenja u računarstvu: Kako podržati učenje na svakom mestu i u svako vreme?".

    

     Projekat je počeo u oktobru prošle godine, trajaće tri godine, a ukupna vrednost je preko 600 hiljada eura. Očekivani ciljevi ovog projekta su formiranje novog strateškog okvira za saradnju u evropskim obrazovnim institucijama, uvođenje evropskog okvira i standarda za kvalifikaciju u visokom obrazovanju i celoživotnom učenju u oblasti računarstva, uvođenje modernih, inovativnih tehnologija i metodologija u obrazovanje, izgradnja kompjuterskog društva zasnovanog na znanju i inovacijama, promovisanje razmene dobre prakse među partnerima, razvoj novih didaktičkih teorija i modela učenja za upotrebu socijalnih medija u obrazovanju.

 

   Svakako najznačajniji efekat ovog projekta je vezan za mobilnost studenta i profesora. Već u toku druge godine realizacije projekta studenati će imati mogućnost da u formi stipendija provedu jedan semestar na nekom od univerzitetu učesnika projekta ili da obave praksu u nekoj od kompanija sa kojom inostrani partneri imaju saradnju. Osim toga predviđena je i razmena nastavnog kadra, tako da će naši student imati priliku da se upoznaju sa načinom rada i predavanjima istaknutih profesora sa drugih evropskih univerziteta. Potpisivanjem bilateralinih ugovora između partnerskih institucija ove aktivnosti će se nastaviti i nakon završetka projekta.

  

   Neke od institucija učesnika projekta su: Technical University of Vienna - Austrija, University of Tampere - Finska, Dublin City University - Irska, University of Napoli Parthenope – Italija.