Predivan poklon iz Svratišta

Kao nagaradu, PMF je dobio Zahvalnicu i predivnu sliku.

Zahvalnica Svratište Zahvalnica Svratište
Slika, poklon Svratišta Slika, poklon Svratišta