Departman za hemiju, biohemiju i zaštititu životne sredine obeležava 22. mart - Svetski dan voda

             Tog dana se upozorava na probleme u vezi sa vodom i vodnim resursima. Voda je i u filozofskom i u hemijskom smislu osnovni element života, presudan za opstanak čovečanstva. Od industrijske ere do danas, usled sveukupnog zagađenja planete, pitanja voda se aktualizuju svake godine i u prvi plan izlaze očuvanje i zaštita prirodnih resursa i životne sredine.

Prema podacima UN, više od milijardu ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravoj vodi, te je, da bi se još više istakao značaj brige o vodi, period od 2005. do 2015. proglašen dekadom voda pod geslom "Voda za život", a generalna skupština UN je u decembru 2010. proglasila 2013. za Međunarodnu godinu saradnje u oblasti vode. Ove godine se Svetski dan voda obeležava pod sloganom "Upravljenje otpadnim vodama", a centralna proslava će biti u Holandiji.

           

           Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine obeležava ovaj dan učešćem na tribini "Put oporavka bolesnog vodotoka" koja se održava u Vrbasu, u svečanoj sali Gimnazije "Žarko Zrenjanin", 21. marta u 10 časova. Na tribini će govoriti dr Srđan Rončević i dr Dejan Krčmar sa ovog departmana.


              Inače, dr Rončević će održati još jedno predavanje "Zagađeni sediment - ekološka bomba" na svečanoj tribini "Zaštita voda u Vojvodini" u okviru Novosadskog proleća, 22. marta, u 12h, u Amfiteatru na SPENS-u, u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada. Na tom skupu prisutnima će se obartiti i stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta koji će govoriti o kanalima na teritoriji grada i inženjeri iz JKP "Vodovod", koji će govoriti o izvorištima grada Novog Sada.

 

 

SVETSKI DAN VODA SVETSKI DAN VODA