Poziv za kandidate radionice ,,Govoriti i pisati o nauci''

              Radio–televizija Vojvodine, Radio Novi Sad i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu pozivaju mlade novinare na obuku u okviru radionice "Govoriti i pisati o nauci".

               

                Radionica je namenjena novinarima koji već rade u elektronskim medijima ili se pripremaju da to postanu i ima za cilj da doprinese unapređenju onih znanja koje treba da poseduju novinari naučnih rubrika u elektronskim medijima i  da doprinese povećanju prisutnosti sadržaja iz nauke i o nauci, te  širenju svesti o međusobnoj razvojnoj uslovljenosti nauke, tehnologije, kulture i društva.

Sadržaji iz nauke i o nauci nisu dovoljno pristutni u elektronskim medijima. Onoliko koliko su pristuni, veoma često su površni, sadrže materijalne greške, pozivaju se na nedovoljno kompetentne tekstove, bez uvida u izvore, ili se ostvaruju kroz intervju sa nedovoljno kompetentnim sagovornicima. Pogotovo je malo kontekstualnih, širih prikaza naučnih dometa koji doprinose njihovom suštinskom i celovitom  razumevanju, poimanju njihovog značaja i mogućnostima primene.

 

                Zainteresovani treba da pošalju prijave na e-mail sonja.savic@rtv.rs do 11. novembra. U prijavi navesti, ime i prezime, godinu rođenja, formalno obrazovanje, iskustvo u medijima i sadašnji angažman.

Radionice će biti održane u dane vikenda 24. i 25. novembra,  1. i 2. decembra, zatim u sredu 5. i 12. decembra, te u subotu 15. decembra.   

 

Više informacija na 021/661.43.50 i 064/819.56.18.

 

                Autorka koncepta i inicijator Projekta Radionice za obuku kadrova u medijima "Govoriti i pisati o nauci" je urednica naučnog programa ''Dijalog kultura'' Radio Novog Sada Drenka Dobrosavlljević. Ona će rukovoditi  radom Radionice. 

 

Rukovodilac Projekta je profesorka Milica Pavkov Hrvojević, prodekanka za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. PMF je,  kao organizator Projekta,  zajedno s Centrom za razvoj Radio-televizije Vojvodine,  konkurisao i dobio podršku Centra za promociju nauke za ostvarenje Radionice.