Proširenje saradnje sa Univerzitetom u Gracu

Takodje, planira se i iniciranje letnjih škola iz oblasti matematike i informatike, biologije, fizike,... Tim povodom su dekanica PMF-a, prof.dr Neda Mimica Dukić i prodekanica za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj prof.dr Milica Pavkov Hrvojević posetile Univerzitet u Gracu.

 

Početak razmene studenata se očekuje već u zimskom semestru 2013. godine.


Dekan prof. dr Neda Mimica Dukić i prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj prof. Milica Pavkov Hrvojević ispred zdanja Univerziteta u Gracu.

Jedna od  istraživačkih laboratorija Jedna od istraživačkih laboratorija
Sa Frankom Uhligom, dekanom Tehničkog univerziteta u Gracu

Sa Frankom Uhligom, dekanom Tehničkog univerziteta u Gracu