MEFISTO PROTIV KANCERA

  Kancer je globalni zdravstveni problem i drugi je najčešći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama. U lečenju preko 50% pacijenata, neophodna je zračna terapija (radioterapija), a kvalitet radioterapijske opreme, kao i obučenost osoblja, doprinosi toku lečenja, te se i rizik od neželjenih efekata zračne terapije smanjuje upotrebom naprednih tehnika.

 

  Medicinski fizičari su ključni tehnički deo radioterapijskog tima, čija se uloga i poslovi značajno usložnjavaju sa uvođenjem napredne opreme i tehnika, čime se osigurava i efikasna primena zračne terapije. Osim u oblasti radioterapije, medicinski fizičari su deo medicinskih timova u oblasti nuklearne medicine, dijagnostike i zaštite od jonizujućeg zračenja.

 

  Prirodno-matematički fakultet, koji školuje medicinske fizičare, je zajedno sa kolegama sa Instituta za onkologiju Vojvodine i Odeljenja za Onkoterapiju, Univerziteta u Segedinu, u martu ove godine započeo rad na prekograničnom projektu MEFISTE (Cooperation in medical physicist training and education - Mephyste). Projekat je iz oblasti obrazovanja i obuke medicinskih fizičara, kao i nabavke vredne opreme za sva tri partnera u projektu, a koja će se koristiti u edukaciji studenata, kao i u kliničkom okruženju, i vredan je skoro 300 hiljada eura. Vlada AP Vojvodine je kroz program podrške projektima evropske Unije obezbedila 15% sredstava za Prirodno-matematički fakultet i Institut za onkologiju Vojvodine.

 

  Ključni cilj ovog projekta je razvoj moderne obuke i obrazovni program za medicinske fizičare koji ispunjava široko prihvaćene međunarodne i EU standarde i trendove. Strateški, dugoročni ciljevi su izgradnja jake institucije za obrazovanje medicinskih fizičara u zemlji i regionu, kao i veća vidljivost i priznavanje ove profesije u sistemu zdravstvene zaštite.

 

  Radionica pod nazivom “Implementacija programa osiguranja kvaliteta u modernoj radioterapiji”, uvod je u projekat MEFISTE, a svečano otvaranje je 31. oktobra u u 9 sati u hotelu Park, Novosadskog sajma 35, sala III. Tom prilikom će se gostima i učesnicima obratiti dekan PMF prof.dr Milica Pavkov Hrvojević.