Poziv na II TEMPUS seminar

Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u toku je TEMPUS projekat „MODERNIZACIJA POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA HEMIJE I HEMIJI SRODNIH PROGRAMA", koji je sa realizacijom počeo u oktobru prošle godine i trajaće do oktobra 2013. godine.

Osnovni cilj je podizanje kvaliteta master studija u oblasti hemije sa posebnim akcentom na programe posvećene zaštiti životne sredine.

Nakon seminara u junu, 29. avgusta 2011. godine organizuje se novi.