Poseta studenata sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Realizovan je nastavak projekta bilateralne saradnje studenata dva Prirodno-matematička fakulteta, PMF Novi Sad i PMF Banja Luka u periodu od 28.02.-02.03.2014. godine.

Oko 150 studenata iz Banja Luke je, u okviru organizovane posete, bili su gosti našeg fakulteta. Nakon uvodnog govora koordinatora projekta usledilo je upoznavanje studenata sa organizacijom i strukturom Prirodno-matematičkog fakulteta od strane prodekana za finansije i organizaciju prof. dr Lazara Lazića.

 

Studentima iz Banja Luke su se predstavile i studentske organizacije “Josif Pančić” i “Branislav Bukurov” sa Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Nakon prijema u jednom od amfiteatara, gosti iz Banja Luke su obišli sve departmane i imali priliku da vide različite laboratorije i upoznaju se sa detaljima studiranja na master i doktorskim studijama. Naredni dana, studenti iz Banja Luke su proveli u obilasku Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave.

 

Razmene informacija kroz ovakve aktivnosti su uvek značajne i doprinose kvalitetnijem radu obe strane.

Kolege iz Banja Luke u poseti PMF-u Kolege iz Banja Luke u poseti PMF-u