PMF NA ZMAJEVIM DEČJIM IGRAMA

Zmajeve dečje igre će po 55. put učiniti kreativniji početak juna deci Novog Sada, ali i njihovim roditeljima, gostima i prijateljima. Iz zaista pažljivo osmišljenog i planiranog programa, preporučujemo i radionice Prirodno-matematičkog fakulteta namenjene najmlađima koje će im pomoći da otkriju inspirativnost i lepotu matematike upoznajući se sa vrstama i osobinama geometrijskih oblika, njihovim prostornim relacijama i ulogom u svakodnevnom životu.

 

            Reč je o skupu manjih radionica koji će predstavljati nastavak aktivnosti predviđenih za mesec maj koji je ove godine bio obeležen kao mesec matematike na nacionalnom nivou (tokom maja meseca su se u više mesta pa i u Novom Sadu u organizaciji Centra za promociju nauke i Prirodno-matematičkog fakulteta održavala predavanja, radionice i druge prigodne matematičke aktivnosti):

 

  • GEOMETRIJSKI OBLICI: Izrada geometrijskih oblika od običnih, upotrebnih predmeta poput slamčica, papira i sl., crtanje, bojenje već pripremljenih šema, kao i pronalaženje geometrijskih oblika na slikama i uklapanje geometrijskih oblika u određeni prostor.
  • TANGRAM: Poznata kineska slagalica sada i velikih dimenzija pomoću koje je potrebno kreirati različite zadate oblike kombinovanjem elemenata na katkad neočekivane načine. Posebna je po tome što se sastoji iz samo sedam delova od kojih se mogu napraviti na hiljade različitih silueta. Delovi slagalice, takozvani tanovi, su geometrijske figure: kvadrat, romboid i trouglovi. Rešavanje tangrama je odlična vežba za poboljšanje sposobnosti opažanja i prostorne vizualizacije, kao i učenje geometrijskih figura.
  • FESTIVAL BALONA: Ogromni baloni – uz pomoć okvira sačinjenih od po 2 štapa i vunenog konopca i specijalne sapunice od vode, deterdženta i glicerina prave se veliki baloni različitih oblika, prečnika oko jedan metar.

 

Pozivamo vas da posetite naše radionice, svakog dana za vreme trajanja igara (od 6. do 10. juna) na pozornici između Zmaj Jovine ulice i Trga slobode, od 17.30 do 20 časova.