Besplatni časovi za osnovce

Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u saradnji sa Udruženjem "Veseli voz" iz Futoga pruža mogućnost studentima PMF-a da se prijave na konkurs za mesto predavača na sedmom ciklusu programa "Dopunskih radionica za učenike petog, šestog i sedmog razreda, kao i priprema za prijemni ispit za učenike osmog razreda osnovne škole".

 

Udruženje ,,VESELI VOZ" je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti neformalne edukacije dece i stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje uspešnijeg roditeljstva u Futogu. Misija udruženja i razlog postojanja i organizovanja jeste podrška i rad na stvaranju jednakih šansi za našu decu i boljih uslova za roditeljstvo i odrastanje dece u Futogu.

 

Planirano je da volonteri u dogovoreno vreme jednom nedeljno u trajanju od 2 sata, drže radionice:


- učenicima sa manje dobrim školskim postignućima i problemima u savladavanju gradiva
- priprema za polaganje testa za prijemni ispit za učenike osmog razreda osnovne škole.

 

Rad će se bazirati na individualnom i/ili radu u manjim grupama.
Podučavanje će pratiti školski plan i program, organizovan u skladu sa potrebama učenika.

 

Trajanje ciklusa za koji će volonter biti angažovan:


- za pripremnu za prijemni ispit od 1. marta do 15. juna 2017. godine
- za dopunske radionice od februara do juna 2017. godine.

Predmeti na raspolaganju studentima PMF-a:
- Fizika
- Hemija
- Matematika

 

Lična dobit volontera:


- Sertifikat
- Nova poznanstva
- Razvoj pedagoško metodičkih veština
- Usavršavanje organizovanja nastave
- Razvoj komunikacionih veština
- Mogućnost uključivanja u sve ostale aktivnosti i obuke koje VESELI VOZ sprovodi.

 

Aktivnosti podrške volonteru:


- obuka sa tematikom pedagoško/metodičkih veština
- redovni sastanci volontera na kojima se analiziraju situacije sa radionica
- supervizija od strane koordinatora

 

Troškovi prevoza autobusom Novi Sad - Futog - Novi Sad su plaćeni od strane Udruženja, kao i osveženje na pauzama radionica. Kandidati će proći i obuku o osnovnim pedagoško-psihološko-metodičkim pitanjima, metodama i oblicima rada sa decom.

 

Nakon prijave na konkurs, kandidati koji zadovolje uslove i prođu selekciju, biće pozvani na sastanak volontera. Konkurs je otvoren do 20.02.2017. godine. Srećno svima!