PMF-ov tim u borbi protiv bakterije Helicobacter pylori

   Bakterija Helicobacter pylori je uzročnik 85% čireva u digestivnom traktu i glavni faktor rizika karcinoma želuca, od koga u Vojvodini godišnje umre 400 ljudi, tako da je pronalaženje novog leka koji bi se koristio u prevenciji nastanka ove bolesti od izuzetnog značaja.

        

   Ove godine je u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija, odobren projekat HELICO, u kome učestvuju Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Biološki istraživački centar Mađarske Akademije nauka (BRC) iz Segedina. Menadžer projekta je dr Neda Mimica Dukić, dekan i redovni profesor PMF u Novom Sadu. Projekat je počeo u septembru ove godine i traje 18 meseci, finansiran je od strane Evropske unije, a dodeljena bespovratna sredstva za istraživanja iznose skoro 160 hiljada Eur.

 

   U okviru HELICO projekta istraživači iz Novog Sada i Segedina formulisaće nov biljni preparat koji će svoju primenu naći u terapiji bolesti izazvanih bakterijom Helicobacter pylori, a predviđena je nabavka moderne opreme za novoformiranu Laboratoriju ze ćelijske kulture, sa akcentom na opremi za ispitivanje ekspresije gena. Kupovinom ove opreme PMF će steći bolje uslove za istraživanje, edukaciju studenata i konkurisanje za nove međunarodne i domaće naučne projekte.

HELICO tim sa PMF-a HELICO tim sa PMF-a