Petnička škola mikroskopije

U periodu od 29. septembra do 4. oktobra 2014. u Istraživačkoj stanici Petnica će biti organizovana druga po redu Petnička škola mikroskopije namenjena studentima svih nivoa studija. Prijavljivanje je u toku i traje do 1. maja 2014. godine.

 

Organizatori Škole su Odeljenje za biologiju Istraživačke stanice i Katedra za biologiju ćelija i tkiva Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

 

Istraživačka stanica Petnica je zahvaljujući podršci Evropske investicione banke, nakon prvih 30 godina uspešnog rada sa talentovanim srednjoškolcima zainteresovanim za bavljenje naukom, prošla proces rekonstukcije i izgradnje novih objekata. U okviru projekta je obezbeđena i najnovija naučna oprema za opremanje laboratorija.

 

Novi prostor i oprema sa jedne strane, i interesovanje studenata sa druge strane, podstakli su Istraživačku stanicu Petnica da započne sa osmišljavanjem i realizacijom i programa za studente, sa ciljem  unapređivanja praktičnih veština i znanja  neophodnih za budući naučni rad.

 

Koncept „Petničke škole mikroskopije“ postavili su dr Aleksandra Korać, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa timom svojih saradnika, i tim stručnih saradnika Programa biologije Istraživačke stanice. Ideja je da se i studentima dodiplomskih, master i doktorskih studija, omogući da se na praktičan način upoznaju sa različitim metodama u mikroskopiji (svetlosna, polarizaciona, SEM i TEM, fluorescentna, konfokalna).

 

Pored teorijskih blokova predviđen je intenzivni praktični rad, tokom kojeg će biti realizovane vežbe: priprema tkiva za svetlosnu mikroskopiju, rad na mikrotomu, tehnike bojenja u mikroskopiji, rad na konfokalnom mikroskopu, i posmatranje biološkog materijala pod polarizacionim mikroskopom.

 

Nakon uspešno realizovane prve Škole i više nego pozitivnih utisaka učesnika i angažovanih predavača, program druge Škole biće zasnovan na istim principima, uz dodatna unapređenja. 

 

Intenzivan praktični rad i predavanja namenjena su svim učesnicima, a u nekoliko blokova biće ponuđeno više paralelnih vežbi za koje će se studenti prijavljivati prema interesovanju i nivou predznanja. Mentorski rad u manjim grupama dodatno će unaprediti kvalitet sada već prepoznatljive Petničke škole mikroskopije. Detalji programa biće definisani po završetku procesa selekcije učesnika.

 

Više informacija o Petničkoj školi mikroskopije možete pronaći na web sajtu www.petnica.rs.