NIS STUDENTSKA PRAKSA

NIS a.d. pokrenula je novi ciklus programa Studentska praksa koji najboljim studentima pruza priliku da prva prakticna iskustva steknu u ovoj kompaniji.