Naučni časopis SRPSKA NAUKA DANAS

Zadužbina Andrejević nedavno je pokrenula izdavanje naučnog časopisa SRPSKA NAUKA DANAS. Ideja Zadužbine je da se kroz ovaj časopis afirmiše srpska nauka kako u Srbiji tako i u dijaspori. Zbog toga su u uredništvu angažovani i mnogi svetski priznati srpski naučnici iz okruženja i sveta. Pokretanje časopisa nastavak je tradicije štampanja doktorskih disertacija, takođe načina promocije naše nauke.

 

Ovaj časopis posebno je namenjen mladim naučnicima koji tek  treba da se afirmišu, al i iskusnim već afirmisanim naučnicima koji bi objavljivanjem svojih radova doprineli njegovom rejtingu.

 

Osnovne informacije o časopisu SRPSKA NAUKA DANAS mogu se naći na web

stranici:

http://zandrejevic.rs/wp-content/uploads/2015/11/casopis-Srpska-nauka-danas.indd_.pdf

 

Uputstvo za pisanje radova:

http://zandrejevic.rs/wp-content/uploads/2016/01/Kriterijumi-i-pravila-casopis-5.1.2016.pdf

 

ROK ZA SLANJE RADOVA JE 1.3.2016.